Teplovodné podlahové vykurovanie systém UNIVENTA Zobraziť väčšie

Podlahové kúrenie

Nové

Podlahové teplovodné kúrenie systém UNIVENTA

Cena montáže 5€/m2

15% ZĽAVA na materiál

VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY ZADARMO!

Pre vypracovanie cenovej ponuky je potrebé zaslanie pôdorysov podlaží na email aroleu@gmail.com

Viac detailov

5,00 € s DPH

Detaily

Podlahové vykurovanie patrí medzi sálavé spôsoby vykurovania. Podiel sálavej zložky ku konvekčnej na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je 55 % : 45 %. Od klasického konvekčného vykurovania (radiátorové vykurovanie, konvektorové vykurovanie) sa podlahové vykurovanie odlišuje spôsobom prenosu tepla a teplotnými pomermi v miestnosti.

Pri konvekčnom vykurovaní odovzdáva vykurovacie teleso teplo okolitému vzduchu, ktorý následne odovzdáva teplo stenám. Typickým prejavom tohto spôsobu je fakt, že teplota vzduchu v miestnosti je vyššia, ako je teplota stien. V miestnostiach vzniká charakteristické prúdenie (zvýšená prašnosť) vzduchu a veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe.

Podlahové vykurovanie je na rozdiel od konvekčného charakterizované rovnomerným rozložením teploty a podstatne menším prúdením vzduchu (nižšia praš-nosť). Vplyvom sálavej zložky dochádza k ohrievaniu stien, obklopujúcich vykurovanú miestnosť. Od stien sa ohrieva okolitý vzduch. Optimálne je zachovaná relatívna vlhkosť vzduchu, čo priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. Špecifický výkon podlahového vykurovania je okrem iných vplyvov závislý aj od teploty podlahy. Povrchová teplota podlahy musí byť pomerne nízka, 25 °C až 35 °C, aby nebola prekročená hygienicky stanovená hodnota. Teplota vykurovacieho média je maximálne 50 °C, čo zaraďuje podlahové vykurovanie medzi nízkoteplotné spôsoby vykurovania, vhodné na využívanie energie získanej z nízkopotencionálnych zdrojov.

Za ideálny spôsob vykurovania sa považuje vykurovanie s takým rozložením teplôt v miestnosti, pri ktorom je teplota vzduchu v oblasti hlavy o cca 2 °C až 3 °C nižšia, ako pri nohách. Tejto požiadavke sa najviac približuje práve teplovodné podlahové vykurovanie. Naviac, zníženie teploty o 2 °C až 3 °C znamená úsporu energie potrebnej na vykurovanie o 12 % až 18 %.

Možnosti použitia

Použitie teplovodného podlahového vykurovania nie je obmedzené. Jedinou podmienkou je pokrytie tepelných strát
vykurovaného objektu bez toho, aby bola prekročená maximálna prípustná teplota nášľapnej vrstvy.

Možnosti použitia podlahového vykurovania:

 • rodinné domy
 • spoločenské budovy
 • sociálne zariadenia
 • kúpaliská
 • vykurovanie historických budov
 • vykurovanie kostolov
 • rozmrazovanie chodníkov a prístupových ciest
 • podpora biologického rastu rastlín
 • ihriská, športové haly a tenisové kurty

Výhody podlahového vykurovania:

 • možnosť prestaviť systém na výhodnejší zdroj energie (tepelné čerpadlo, slnečné kolektory,...)
 • vytvorenie príjemného a zdravého prostredia
 • nízka energetická náročnosť
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • optické rozšírenie priestoru a výraz čistých línií interiéru
 • prirodzený obsah vlhkosti vzduchu
 • nepatrné vírenie prachu
 • umožnenie slobodnej voľby nášlapnej krytiny
 • hospodárne zahriatie najmä vysokých priestorov
 • optimálna pohoda a možnosť regulácie jednotlivých miestností podľa interných pocitov
 • vysoká životnosť vykurovacieho systému (minimálna korózia komponentov vykurovacej sústavy)
 • samoregulačná schopnosť
 • priaznivé obstarávacie náklady, spokojnosť a tepelná pohoda
 • možnosť použiť aj na chladenie