Kontakt

Arol - eu, s.r.o.

Nemocničná 1948/49
Dolný Kubín 026 01

Tel: 0905 224 509
Email: aroleu@gmail.com

IČO: 46001603
DIČ: 2023170798
IČ DPH: SK2023170798

Spoločnosť Arol - eu, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, vložka číslo 54035/L.

Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1